Бага насны хүүхдийн хөгжил: Чухал хөрөнгө оруулалт

Course Content

Expand All
Module Content
0% Complete 0/12 Steps

Та нийгэм ба улсдаа бодлого боловсруулагч эсвэл шийдвэр гаргагч уу? 

Эрүүл мэнд ба хоол тэжээл, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хөдөө аж ахуй болон хүнсний аюулгүй байдал, УАЦЭА, гамшгийн бэлэн байдал,бусад салбар дахь таны ажил бага насны хүүхдийн хөгжилтэй холбоотой юу? 

Таны эрхэлж байгаа ажил эхийн хэвлийд үр хөврөл бзрэлдэхээс хүүхэд найман нас хүрэх хүртэлх хөгжлийн чухал үетэй холбоотой байх магадлалтай. 

Энэхүү семинараар Дэмжин тэтгэх асран хамгааллын хүрээ”, Хүүхдийн бага насны хөгжлийн шинжлэх ухаан ба амьдралын эхлэл бичлэгийн ” ” агуулгад тулгуурлан, бага насны хүүхдийн хөгжилд хөрөнгө оруулах нь яагаад чухал болохыг оролцогчдод шинжлэх ухааны болон эдийн засгийн нотолгоотой толилуулах болно. 

Энэхүү мультимедиа семинар нь дөрвөн видео модультай бөгөөд дараа нь өөрийн орчин нөхцөлд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг дэмжих зорилгоор шууд дамжуулах вебинар эсвэл биечилсэн семинарт оролцох боломжтой. 

Семинарын видео хэсэг ойролцоогоор 1.5 цаг байх ба үүнд Эргэцүүллийн тэмдэглэл хөтлөх үйл ажиллагаа багтсан. 

Only learners registered in the course can download the resources.development partners

Related Resources

Send this to a friend