Бага насны хүүхдийн хөгжил: Чухал хөрөнгө оруулалт

Бага насны хүүхдийн хөгжил: Чухал хөрөнгө оруулалт

Та нийгэм ба улсдаа бодлого боловсруулагч эсвэл шийдвэр гаргагч уу?  Эрүүл мэнд ба хоол тэжээл, боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хөдөө аж ахуй болон хүнсний аюулгүй байдал, УАЦЭА, гамшгийн бэлэн байдал,бусад салбар дахь таны ажил бага насны хүүхдийн хөгжилтэй...